English Начало Контакти

Информация за проекти

29.07.2011

Prosumer.NET: CFE представя проекта Design4Children

БАПИОТ е един от седемте партньори по проекта сред 7 международни организации от Англия, Испания, Италия, Израел, Португалия и Холандия.

Прочети повече >>
15.04.2011

Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по оперативните програми

Източник : БТПП

Прочети повече >>
14.04.2011

Уеб сайтът на проектa Design4Children е вече готов

Design4Children е международен проект с финансиране от Европейската комисия, насочен към нуждите на сектора за производство на детски продукти, и в частност детско облекло и обувки.

Прочети повече >>
07.02.2011

Информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Прочети повече >>
05.01.2011

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.

Прочети повече >>
05.01.2011

Обявена е процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” по ОП „Конкурентоспособност”

Новата открита процедура е с краен срок за подаване на проектни предложения 28.03.2011 г., 16.00 часа.

Прочети повече >>
04.01.2011

Официално становище на БАПИОТ по обществено обсъждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PО003-2.1.11"Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

През декември 2010г. БАПИОТ изпрати официално писмо до отговорните лица по ОП "Конкурентноспособност" в МИЕ и ИАНМСП, изразявайки своето несъгласие с част от финансовите критерии при кандидатстване по програма BG161PО003-2.1.11"Технологична модернизация в

Прочети повече >>
24.12.2010

Проект TexWeB - одобрен

Проектът стартира от декември 2010г. , БАПИОТ със специално участие като атестационна организация.

Прочети повече >>
23.12.2010

Комитетът за наблюдение на ОП”Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда, които ще стартират през 2011г.

Гъвкави форми на заетост, интегриране на уязвивмите групи на пазара на труда, обучения и адаптационни програми, безопастност на работното място и др. са сред новите приоритети на ОП " Развитие на човешките ресурси".

Прочети повече >>
01.11.2010

Фирма "АКТИВ", гр. Ямбол - Квалифицирано съдействие по по Фонд „Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика на Република България

Фирма „АКТИВ”, гр.Ямбол се занимава с консултиране, подготовка и управление на проектни финансирания, в рамките на държавния бюджет и в частност по Фонд „Условия на труд” към Министерство на труда и социалната политика на Република България и извън обхват

Прочети повече >>
стр. 4 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9