English Начало Контакти

Информация за проекти

04.10.2010

Design4Children : БАПИОТ отново партньор в международен проект

Този проект е насочен към нуждите на сектора за производство на детски продукти, и в частност детско облекло,с цел запазване конкурентността на европейските производители на международно ниво.

Прочети повече >>
01.10.2009

Програма EU Gateway - възможности за бизнес в Япония

финансирана и ръководена от Европейската комисия и подпомага компании от ЕС за навлизане и укрепване на пазарни позиции в Япония и Корея.

Прочети повече >>
14.09.2009

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, чрез Схема №. BG 051PO001-2.1-02 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.

Приоритетно направление 2: “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”. Област на интервенция 2.1: “Подобряване адаптивността на заетите лица

Прочети повече >>
20.07.2009

• Обяви за обществени поръчки

Обяви за обществени поръчки - работно облекло

Прочети повече >>
26.01.2009

Проект за обсъждане - Нова мярка за изплащане на допълнителна сума към трудовото възнаграждение

Очакваме вашите мнения и становища.

Прочети повече >>
18.12.2008

Резултати и добри практики в европартнъорството през 2008г. - Проект SEETAL

Кратко представяне на постигнатото до момента.

Прочети повече >>
14.10.2008

Европейските партнъори на БАПИОТ по проект " „ SEETAL" на работна среща в София.

На 8 Октомври 2008г./ сряда / г-н Франческо Пелизари и г-жа Ориана Мазали /Workshop - Брюксел/ посетиха БАПИОТ с цел уточняване бъдещите фази на съвместно сътрудничество по проекта „ SEETAL".

Прочети повече >>
12.10.2008

Стартира процедура „ Покриване на международно признати стандарти" за конкурентен подбор на проекти.

Целта е да се насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентоспособно развитие.

Прочети повече >>
10.10.2008

Покани по процедури "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и ''Технологична модернизация в големи предприятия"

Общият бюджет по процедурата е 68 454 050 лв. Крайният срок за кандидатстване по двете процедури е 12 януари 2009 г., 16 часа.

Прочети повече >>
12.07.2008

Проведе се трета група семинари по програма SEETAL / 07-08. юли 2008, Букурещ, Румъния /

Участници бяха представители на текстилните и кожарски асоциации и браншови организации от Хърватска, България и Румъния.

Прочети повече >>
стр. 5 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9