English Начало Контакти

Информация за проекти

02.05.2007

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ на ЕС

Уважаеми колеги, От брой 4 на бюлетина на БАПИОТ започваме информационна кампания за различните програми на ЕС и възможностите и начините за кандидатстване по тях. Надяваме се информацията да ви бъде полезна. Секретариат БАПИОТ

Прочети повече >>
23.03.2007

Структура на 7РП (2007-2013)

Най-голямата и заслужаваща внимание рамкова структура на европейския съюз – седма рамкова програма започна своето развитие от началото на 2007 г. и ще продължи до 2013 г. Тя има за цел да развие интелектуалния потенциал и възможностите на малките и средн

Прочети повече >>
22.03.2007

Туининг проект „Подпомагане на социалния диалог”

През януари 2006 г. започна Туининг проект на Програма ФАР между Великобритания / Белгия и Министерство на труда и социалната политика на България. Целта на проекта е да се подобри ефективността на социалния диалог в България, като специално внимание се о

Прочети повече >>
13.02.2007

Проект Образование и младежка заетост

Образование и младежка заетост – това е темата, по която в българското общество съществува консенсус и желание за промяна. В отговор на това Световна банка предложи инициативата Борса за идеи 2007, като глобален инструмент за насърчаване на новаторски реш

Прочети повече >>
29.01.2007

“Проект «Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия – Фаза 2», Министерство на икономиката и енергетиката.”

Във връзка с обявения проект на Министерство на икономиката и енергетиката : Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия – Фаза 2 с краен срок за подаване на документите – 6 март 2007 година, БАПИОТ Ви предлага:

Прочети повече >>
09.01.2007

Стартира проект Компонент I на проект BG 2005/017-353.10.01

Българските юридически лица и еднолични търговци могат да кандидатстват за субсидии в размер до EUR 100,000. Средствата се отпускат по Компонент I на проект BG 2005/017-353.10.01

Прочети повече >>
04.01.2007

Проект 2005/017-353.10.04 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия - Грантова схема конкурентоспособност

Министерството на икономиката и енергетиката с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност набира предложения от малки и средни предприятия от производствения сектор в България. Подкрепата ще бъде насочена към следните аспекти от развитие

Прочети повече >>
31.10.2006

Новата конкурсна сесия за кандидатстване по Националния иновационен фонд стартира на 16 октомври. Приемането на конкурсната документация ще приключи в 16 часа на 15 декември 2006

На заседанието на Управителния съвет на Националния иновационен фонд, което се проведе на 3 октомври, бе взето решение за обявяване на втора за тази година конкурсна сесия на Фонда. Тя ще стартира на 16 октомври и ще завърши в 16 часа на 15 декември 2006

Прочети повече >>
21.07.2006

Проект EMS-Textile

Проектът EMS-Textile цели да популяризира добрите практики за управление на енергията в отраслите на текстилната промишленост в Гърция, Португалия, Испания и България. Разработва ръководства за управление на енергията, сравнителен анализ и мерки за енерги

Прочети повече >>
17.07.2006

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

СТАРТ НА КОМПОНЕНТ – “ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА” 1. Общи условия Проект “Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия – инвестиционна подкрепа” е насочен към: • Насърчаване и подпомагане на българските МСП

Прочети повече >>
стр. 8 от 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9