English Начало Контакти

Информация за пресата

БАПИОТ отново поиска да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка по ОП Конкурентноспособност.

 

Писмото на БАПИОТ, изпратено до МИЕ и ИАНМСП:

http://www.bgtextiles.org/?cid=24&NewsId=1216

Във връзка с общественото обсъждане обявено на 17.12.2010 г. на електронната страница на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", БАПИОТ изрази отново мнението на бранша с внесено становище, вх. No.92-00-1733/22.12.2010 г., с което настоява да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка на сектора „Облекло и текстил”.

Възражение и предложение за преразглеждане на условията за участие на малки и средни фирми от сектора в ОП Конкурентноспособност внесохме и през м. юли 2010 г. с вх. No. 47-02-11-34/28.07.2010. До сега нашето мнение, което се подкрепя и от

други браншове, не е взето предвид.

Уговорена и потвърдена е среща с г-жа Грета Добрева „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, МИЕТ.

В срещата ще участват г-жа Валерия Жекова, Председател на Управителния съвет на БАПИОТ, г-н Иван Колев, Зам. председател на Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и г-н Калин Симеонов, Председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост