English Начало Контакти

Информация за пресата

БАПИОТ и още две браншови организации внесоха официална жалба във Върховния съд като резултат от протеста срещу условията за участие и критериите за оценка в процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП Конкурентноспособност

  

Както по-рано бяхте информирани,  БАПИОТ възрази срещу условията за участие и критериите за оценка на фирмите в процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Мнението на бранша бе изразено посредством внесено становище,  вх. No.92-00-1733/22.12.2010 г.,  с което настоява да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка на сектора „Облекло и текстил”. Възражение и предложение за преразглеждане на условията  за участие на малки и средни фирми от сектора в ОП Конкурентноспособност внесохме и през м. юли 2010 г. с вх. No. 47-02-11-34/28.07.2010.

Проведена бе среща с г-жа Грета Добрева, Директор на Дирекция  „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, МИЕТ и представители на трите браншови организации, а именно : г-жа Валерия Жекова, Председател на Управителния съвет на БАПИОТ, г-жа Марияна Манолова, изпълнителен директор на БАПИОТ, г-н Иван Колев, Зам. председател на Браншов съюз  на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и г-н Калин Симеонов, Председател на Браншовата камара  на дървообработващата и мебелна промишленост.

Получихме официално становище от страна на министерството, което за пореден път не отговаря на исканията на бранша.

Като резултат в петък, 28.01.2011 от името на 5 фирми  (2 шивашки, 2 обувни и една мебелна) бе внесена чрез адвокат жалба във Върховния административен съд.

БАПИОТ подготвя информация за случая,  която ще бъде изпратена до EURATEX и Европейската комисия. Браншовата организация на кожарската промишленост също ще изпрати писмо до Европейската конфедерация на кожарската индустрия, COTANS, в която членува.

 

Документи и допълнителна информация : свали pdf (121Kb) ; свали doc (79Kb) ;