English Начало Контакти

Информация за пресата

Въшната търговия на България с облекло и текстил през първото тримесечие на 2006 година

През първото тримесечие на 2006 българската индустрия за облекло и текстил продължава да се развива добре.

Секторът продължава да е изключително експортно ориентиран и поддържа положителен търговски баланс за първото тримесечие от приблизително 255 млн. лева. Износът се е увеличил с 57 млн. лева в сравнение с първото тримесечие на 2005 година и възлиза на обща стойност от 879 млн.
Делът на този сектор в общия износ на страната за първото тримесечие на 2006 година възлиза н 16,9%.

Основен партньор на българските производители на облекло и текстил са страните от ЕС. Износът на текстил и облекло представлява около 23% от общия износ на България за ЕС, като в същото време износът за ЕС представлява 78,7% от общия износ на текстил и облекло от България през първите 3 месеца на 2006г.

На вътрешния пазар търговията на дребно с текстил облекло и обувки и кожени изделия е нараснала със 7% в сравнение със същия период на миналата година.