English Начало Контакти

БАПИОТ и неговите членове в пресата

БАПИОТ направи своите предложения към ИАНМСП за национални участия на български МСП в специализирани международни панаири и изложби в периода януари 2013 г. – декември 2014 г.

 

В началото на месец декември, БАПИОТ насочи вниманието на ИАНМСП към следните международни специализирани прояви, или както следва :

1. Бизнес мисии и посещения, паралелно  на специализираните изложения в чужбина, в частност : Италия, Германия, Франция.

1.1. WHO'S NEXT PARIS www.whosnext.com  – Париж, Франция

1.2. MADE IN France by FATEX - www.salonmadeinfrance.com  - Париж, Франция

1.3. Bread & Butter - www.breadandbutter.com - Берлин, Гермaния

1.4. Тhe Gallery -  www.the-gallery-duesseldorf.de - Дюселдорф, Гермaния

1.5. Milano Unica - www.milanounica.it - Милано, Италия

Основания за направения избор :

Посещенията дават предварителна информация за участие в нови изложения и проучване на нови пазари или адаптиране към изискванията на съответния пазар, развитие на нови възможности за партньори и продажби. В допълнение, през последните години, основните клиенти на българските производители от сектор ТиО, остават  страните - членки на Европейския съюз.

2. Участие в специализирани изложения в чужбина с колективен и самостоятелен щанд:

2.1. CIFF – www.ciff.dk  - Копенхаген, Дания
2.2. Fast Fasion -  www.fashionsvp.com - Лондон, Англия

2.3. Zoom by Fatexwww.zoombyfatex.com  - Париж, Франция

Основания за направения избор :

Осъществяване на преки контакти между български фирми с потенциални чуждестранни партньори за нови поръчки , производствено коопериране и сделки, за увеличаване обема на българския износ на европейски пазари.

3. Провеждане на специализирани обучения и тематични семинари в страната:

Основания за направения избор :

Повишаване на експортната култура на българските фирми и тяхното подходящо промоциране на външни пазари. Внедряване на добри производствени и търговски практики.

Екипът на БАПИОТ остава на разположение и ще се радва да обсъди със своите членове възможни идеи относно ползотворно сътрудничество с ИАНМСП и актуални предложения за интернационализация на българските предприятия.