English Начало Контакти

БАПИОТ и неговите членове в пресата

SUCCESS STORY – ТОП МЕН и КАЛИНЕЛ на официалния сайт на ЕУРАТЕКС

Топ Мен и Калинел бяха лично избрани от представители на Еуратекс. Историята на създването на двете компании, моменти от тяхното развитие и успехи, както и снимки от техните колекции – минали и настоящи – са  публикувани на сайта www.euratex.eu .