English Начало Контакти

България в ЕС

Относно: Проведена среща между БАПИОТ, Министерство на финансите и Агенция митници .

 

БАПИОТ благодари на Министерство на финансите и Агенция митници за бързата реакция и проведената вчера среща. Благодарим също така за добрия тон и за изразения интерес и желание да се помогне на производителите на облекло.

На срещата присъстваха Зам. Министъра на финансите г-н Кадиев и представители на дирекция „Данъчна политика" на Министерство на финансите, Директора на Агенция „Митници" г-н Асенов, зам. Директора на Агенция „Митници" г-н Григоров и Директор Дирекция „Митнически режими и процедури" в Агенцията, г-н Борисов. Фирмите, производителки на облекло, бяха водени от г-жа Жекова, председател на БАПИОТ.

Бяха обсъдени двата основни проблема, възникнали при митническото оформяне на материалите, които фирмите производителки на облекло получават за ушиване на облекла по поръчка на клиента и връщането на компенсаторните продукти:

1/ Стоки, които са излезли от ЕС преди началото на 2007 година и са влезли в Блългария в края на миналата или началото на тази година. Към момента тези стоки стоят блокирани на митница. От Агенция Митници предложиха решение, което представителите на производителите приеха: Тези стоки да се допускат под режим „Активно усъвършенстване" по изключение и при определени условия, посочени в указанията на Агенция Митници, изпратени днес до Директорите на регионалните митнически дирекции и до Началниците на Митници.

2/ Заварени случаи на стоки, които се намират в България под режим „Активно усъвършенстване".

  • Българските митници ще закриват позицията, при износ на компенсаторните продукти с транзитен документ Т1 или с ТИР Карнет през трета страна. За доказване произхода на стоките ще служи документ ИНФ 1, който се заверява също от българските митнически служби. Това решение на проблема е препоръчано и от Европейската комисия в Информацианен документ TAXUD 1661, пример 9. Формулярите ИНФ 1 трябва да са налични в търговската мрежа, както и в митническите бюра.
  • Документът T2L е доказателство за общностен статут на стоките /компенсаторните продукти/ и към момента може да бъде издаван след деклариране за допускане  на стоките /компенсаторните продукти/ за свободно обръщение в общността. Съгласно Параграф 14 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за ДДС, след плащане на ДДС.
  • От страна на Агенция митници получихме уверения, че ще съдействат за по-бързото отпечатване и разпространение на формуляр ИНФ1, както и за удължено работно време на митническите бюра в следващите дни, за да се обработят по-бързо натрупаните стоки. В случай, че имате проблеми, обръщайте се за съдействие към началниците на митниците, а ако не получите адекватна реакция - към координаторите в Секретариата на БАПИОТ, които ще го отнесат към ЦМУ на Агенция „Митници".

Информационния документ TAXUD 1661, на български и английски, Указанието на Агенция митници и писмото на Еуратекс ще можете да свалите от нашия уеб-сайт: http://www.bgtextiles.org/ , секция Новини/България в ЕС.

БАПИОТ

Писмо на Агенция Митници към регионалните минически дирекции и до началниците на митниците свали pdf (571Kb)

Писмо на Европейската асоциация до европейските фирми-членове на асоциацията свали pdf (121Kb)

Информационен документ на Европейската комисия за прилагане на преходните мерки - българскисвали pdf (392Kb)

Информационен документ на Европейската комисия за прилагане на преходните мерки - английски свали pdf (150Kb)