English Начало Контакти

Цели

Основни цели на сдружението са:

  1. Да подпомага членовете си в развитието на дейностите по производството на облекло и текстил в България и реализацията им в България и чужбина.
  2. Да проучва, опазва и защитава икономическите, професионални и правни интереси на своите членове.
  3. Да развива колегиалност и сътрудничество между членовете си, както и с други износители на облекло и текстил в България и по света.
  4. Да допринася за създаване на нормална пазарна среда за развитие производството и търговията с облекло и текстил.
  5. Да подпомага дейността на членовете на сдружението с необходимата информация за пазарите и вътрешната и международната търговия на облекло и текстил.
  6. Да подпомага ефективното национално и международно сътрудничество на своите членове.