English Начало Контакти

Партньори

Агенция Булгарреклама

Американската агенция за международно развитие - USAID

Австрийската асоциация на производителите на текстил, облекло, обувки и кожа

Българската стопанска камара - БСК

Българската търговско-промишлена палата - БТПП

Германското дружество за техническо сътрудничество - GTZ

Глобал Рейтингс АД

Европейска асоциация за текстил и облекло (EURATEX)

Изпълнителна агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия - ИАНМСП

Индустри Уоч - изследователски и консултантски услуги

Италианска търговска камара в България

Италиански институт за външна търговия

Международен Център на Модата

Международна федерация по облекло - IAF

Нов български университет

Съюза на работодателите в България - СРБ

Austrian Clothing Industry Association

Belgian Clothing Association

Fashion BG

FashionInSerbia.com

FEDECON - Испания

FENECON - Холандия

Hellenic Fashion Industry Association

ITKIB - Истанбул, Турция

MODINT- Холандия

TUNE-IN Textile Universe News

Turkish Clothing Manufacturers Association